Aside

Kush jemi

MP-AVOKATI i POPULLIT, eshte nje blog online, i bashkengjitur faqes zyrtare te AP (www.avokatipopullit.gov.al), si nje produksion eksperimental nga departamenti i Marredhenieve me Publikun, ne Universitetin e Tiranes, Fakultetin  e Historise-Filologjise. Ky departament, si pjese te kurrikulave te mesimdhenies, ka edhe venien ne praktike te njohurive qe ofron, duke prekur vertete dhe ndertuar nje blog online.

PS. Rreth nesh eshte nje sqarim per te mos pasur perplasje me faqet zyrtare te institucioneve ekzistuese.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s