RRETH NESH

Nga një vështrim retrospektiv i të gjithë veprimtarisë për ngritjen dhe zhvillimin e Institucionit të Avokatit të Popullit, rezulton se progresi i tij i shpejtë dhe suksesi në rritjen e besimit të publikut kanë bërë përshtypje pozitive, si tek faktori i brendshëm, ashtu edhe ai ndërkombëtar.

Traumat sociale që ndodhën në Shqipëri, gjatë 10 viteve të parë të tranzicionit, (1991-2000) si pasojë e ndryshimit te sistemit politik, duhet thënë, nuk mundën të menaxhoheshin me përgjegjshmëri nga institucionet tradicionale të shtetit. Policia, ushtria, gjykatat dhe struktura të tjera që përcaktojnë ekzistencën e shtetit, në vitin 1997, për një kohë të shkurtër, në një pjesë jo të vogël të territorit të shtetit ranë në kolaps të plotë. Që nga ky moment u dëshmua se edhe komuniteti nderkombetar, i pranishëm dhe me ndikim të madh në Shqipëri, që në fillimet e proceseve demokratike, pas vitit 1997 zbatoi një strategji tjetër, atë të programeve të zhvillimit për ngritjen dhe forcimin e institucioneve të reja demokratike të shtetit shqiptar.

Kushtetuta e re shqiptare që u aprovua me referendum në vitin 1998 është një kontribut sa i ekspertëve vendas, aq edhe atyre ndërkombëtarë. Në këtë Kushtetutë të re u parashikua krijimi i institucionit të ri të Avokatit te Popullit. Në shkurt të vitit 1999 Parlamenti shqiptar miratoi edhe ligjin përkatës me 40 nene “Për Avokatin e Popullit”, i cili është një kombinim midis ligjit Danez dhe atij Suedez.

Procesi i parë i zgjedhjes së Avokatit të Popullit u zhvillua nga Parlamenti shqiptar më 16 shkurt 2000. Kushtetuta kërkon që Avokati i Popullit të zgjidhet me jo më pak se 3/5 të të gjithë deputetëve. Kuvendi i Shqipërisë, këtë detyrë ia besoi për herë të parë z. Ermir Dobjani, i cili u rizgjodh në shkurt 2005 edhe për një mandat të dytë, deri në 16 shkurt të vitit 2010.

Nga data 16 Shkurt 2010 deri me 4 Nentor 2010, funksionin e Avokatit të Popullit në Detyre e kreu z. Riza Poda, ndërsa nga kjo datë e deri ne daten 22 Dhjetor 2011, këtë detyrë e kreu zj. Florina Nuni.

Krahas Avokatit të Popullit, me propozim të ketij të fundit, Parlamenti shqiptar, ka zgjedhur apo rizgjedhur perkatesisht mandateve, edhe komisioneret e Avokatit të Popullit, dhe konkretisht: z. Agron Çaushi (2000-2003); z. Jorgo Dhrami (2000-2003 dhe 2004-2007); zj. Florina Nuni(2000-2003, 2007-2010 dhe 2010-2013); z. Riza Poda (2004-2007 dhe 2007-2010); z. Skender Haluca (2007-2010); zj. Anila Nepravishta(2010-2013); z. Arben Shkëmbi (2010-2013) .

Në datën 22 Dhjetor 2011, Kuvendi i Shqipërisë, me 127 vota Pro të deputetëve të pranishëm, zgjodhi z. Igli Totozani në detyrën e Avokatit të Popullit.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s