BOTIME TE TJERA

Në këtë faqe janë publikuar botime të bëra nga Institucioni i Avokatit të Popullit gjatë aktivitetit të tij.

Avokati i Popullit në Shqipëri – 10 Vjet Veprimtari

Avokati i Popullit në Shqipëri

Akte ligjore në ndihmë të të burgosurve në sistemin shqiptar të burgjeve

Akte ligjore në ndihmë të të burgosurve jashtë Shqipërisë

“Të drejta dhe dinjitet të barabartë për personat me aftësi të kufizuar”
– Konference Kombetare – 11 Dhjetor 2006

“Te gjithe se bashku ne mbrojtje te te drejtave te femijeve” 
– Konference Kombetare – 15 Dhjetor 2005

“Të drejtat e punonjësve” 
– Konference Kombetare – 17 Dhjetor 2004

“Ekzekutimi i vendimeve gjyqesore te formes se prere ne mbrojtje te te drejtave te individeve”
– Konference Kombetare – 19 Dhjetor 2003

“E drejta e informimit, e drejte themelore e njeriut”
– Konference Kombetare – 12 Dhjetor 2002

“E drejta e jetës – e drejtë universale”
– Konference Kombetare – 11 Dhjetor 2001

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s