BUXHETI

Në këtë faqe do të gjeni buxhetin e shtetit për Institucionin e Avokatit të Popullit.

Në këtë faqe janë publikuar raportet për veprimtarinë vjetore të Institucionit të Avokatit të Popullit si dhe rezolutat e Kuvendit të Shqipërisë në lidhje me to.

1. Viti 2011:
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s