RAPORTE TE VECANTA

Në këtë faqe janë publikuar raporte të veçanta të Institucionit të Avokatit të Popullit për Kuvendin e Shqipërisë.

Nr. Date Tema
1. 23.05.2008 Për botimin në Fletoren Zyrtare të Akteve Ndërkombëtare të ratifikuara nga Shteti Shqiptar
2. 03.06.2008 Për gjendjen e shëndetit mendor në Republikën e Shqipërisë
* Informacion nga Ministria e Shëndetësisë për Raportin e Veçantë Nr. 2
** Informacion nga Ministria e Drejtesise per Raportin e Veçante Nr. 2
3. 20.11.2008 Për veprimtarinë e Avokatit të Popullit në mbrojtje të të drejtave të fëmijëve
* Informacion nga Ministria e Punes, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta
** Informacion nga Ministria e Shendetesise per Raportin e Veçante Nr. 3
4. 25.11.2009 Për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të komunitetit Rom në Shqipëri
5. 23.04.2012 Veprimtaria e Avokatit të Popullit dhe  niveli i zbatimit të Rekomandimit 12 të Opinionit të Komisionit Europian për Shqipërinë
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s