RAPORTE MONITORIMI

Në këtë faqe janë publikuar raportet e monitorimit.

1.  Viti 2012:                     .  Raporti 9 Mujor 2012

 

1. Viti 2011:
2. Viti 2010:
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s