RAPORTET VJETORE

Në këtë faqe janë publikuar raportet për veprimtarinë vjetore të Institucionit të Avokatit të Popullit si dhe rezolutat e Kuvendit të Shqipërisë në lidhje me to.

12. Viti 2011:
11. Viti 2010:
10. Viti 2009:
9. Viti 2008:
8. Viti 2007:
7. Viti 2006:
6. Viti 2005:
5. Viti 2004:
4. Viti 2003:
3. Viti 2002:
2. Viti 2001:
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s