REKOMANDIME

Rekomandim per personat me aftesi te kufizuar 2012

Lënda : Rekomandojmë fillimin e hetimeve ndaj shtetasve K. C dhe D. S për veprën penale të “Kryerjes së veprimeve arbitrare”, parashikuar nga neni 250 i K.Penal, të ndryshuar.

 

 

Drejtuar : Drejtuesit të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor

Z. Sokol MALAJ

Tiranë

 

I nderuar Zoti Malaj,

Ditët e fundit [vazhdon..]

Lënda : Rekomandojmë nxjerrjen nga Këshilli i Ministrave të tre akteve nënligjore në bazë të nenit 7 të ligjit nr. 9389, datë 04.05.2005 “Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Koordinues në luftën kundër gjakmarrjes”.

 

Drejtuar : Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave

Z. Gjergj LEZHJA

Tiranë

I nderuar Zoti [vazhdon..]

Lënda : Mendime lidhur me Aktin Normativ të Këshillit të Ministrave nr.3 datë 1.08.2012 .

Drejtuar : Kryetares së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë,

Zj. Jozefina Topalli Tiranë

Kryetarit të Komisionit për Çështjet

Ligjore, Administratën Publike dhe të

Drejtat e Njeriut

Z. Ilir RUSMALI

Kryetarit të Grupit Parlamentar [vazhdon..]

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s